CERTIFICARI, ACREDITARI, AUTORIZARI LA CPI-SA

1. AUTORIZARI SI CERTIFICARI NATIONALE:

a) Certificare cu recunoastere oficiala nationala, indiferent de modalitatea de dobandire a competentelor:

   Evaluarea si certificarea competentelor profesionale prin certificate cu recunoastere nationala emise de CPI cu antetul Autoritatii Nationale pentru Calificari; prin OUG 129 / 2000 republicata ANC cumuleaza "avizul" Ministerului Muncii si Ministerului Educatiei Nationale pentru autorizarea furnizorilor de instruire si a centrelor de evaluare a competentelor; aceasta procedura permite persoanelor care poseda anumite competente (mentionate intr-un standard ocupational) sa si le certifice oficial, indiferent de calea prin care a dobindit acele competente. Acest tip de certificare este posibil pentru acele ocupatii din domeniul IT pentru care ANC a validat si aprobat standarde ocupationale(cele mai multe dintre ele elaborate chiar de CPI SA):
b) Certificat CPI; recunoasterea acestui certificat este la optiunea angajatorului:
   CPI-SA impreuna cu asociatiile ANEFI si FORTI elaboreaza in prezent standarde ocupationale si pentru alte ocupatii din domeniul IT.

c) prin instruire finalizata cu certificate autorizate:

CPI organizeaza cursuri autorizate de ANC, cursuri care se finalizeaza cu certificate cu recunoastere nationala conf. OUG 129 / 2000:
  • Competente informatice
  • Designer pagini web (studii superioare)
  • Manager de formare,Administrator de formare
  • Electronist (calificare)
  • Operator introducere, valdare, prelucrare date (calificare)


d) prin instruire finalizata cu certificat CPI; recunoasterea acestui certificat este la optiunea angajatorului:

   Toti absolventii cursurilor organizate de CPI-SA primesc la finalizarea cursului un certificat CPI, emis sub egida Asociatiei Nationale a Expertilor Formatori in Informatica(ANEFI) si a Asociatiei Centrelor de FORmare a specialistilor IT si a utilizatorilor tehnologiilor informatice (FORTI); acest certificat confirma nivelul de cunostinte dobindite de absolvent si este recunoscut si foarte apreciat de toti angajatorii care pun ca principala conditie la angajare competenta profesionala.
2. AUTORIZARI SI CERTIFICARI INTERNATIONALE

   CPI organizeaza evaluarea si certificarea internationala a competentelor IT prin teste si certificate Prometric (lider mondial al certificarii competentelor cu o foarte extinsa recunoastere pe piata internationala a muncii) pentru profesionisti cu competente Microsoft (MCP, MCSA, MCSE, MCDBA, MCTS, MCITP, MCPD ,MCDST, MCSD), ORACLE, IBM, SUN, LOTUS, HP, Novell, LPI , etc
   CPI organizeaza cursuri "MOC" (Microsoft Oficial Curiculum) pentru specialisti Microsoft, centrul avind certificare de MCPLS (Microsoft Certified Partner for Learning Solutions fost CTEC).
   CPI organizeaza cursuri pentru produse AutoCad care se finalizeaza cu certificate CPI pentru specialisti in proiectarea asistata de calculator (mecanica, arhitectura, urbanism, etc);


 Diploma Microsoft MCSE  Diploma absolvire curs  MOC


Home | Certificari | Cursuri | IDD | Inscriere | Parteneri | Noutati | Contact
© 2014 - Centrul de Pregatire in Informatica-Bucuresti, Contact: sca@cpi.ro / Site web: Claudiu Gura