Certificari. Ocupatia: Specialist in domeniul proiectarii asistate de calculator

Descrierea ocupatiei:

Specialistul Ón domeniul proiectarii asistate de calculator:
- analizeaza problema de rezolvat, identifica elementele de proiectare pe baza datelor initiale si a schitelor date si ofera solutii de realizare
- alege varianta optima de aplicatie CAD pentru lucrare
- instaleaza si configureaza aplicatia CAD si utilizeaza corect interfata
- creeaza elemente/obiecte grafice Ón spatiul 2D si modifica proprietatile acestora
- creeaza elemente/obiecte grafice Ón spatiul 3D si modifica proprietatile acestora
- adauga, utilizeaza si respecta elementele de standardizare
- realizeaza proiectul la scara ceruta folosind corect unitatile de masura
- afiseaza pe ecran modelul creat la diferite scari de vizualizare si salveaza aceste vederi pentru o utilizare ulterioara
- utilizeaza ajutoare de desenare Ón scopul eficientizarii activitatii de proiectare
- salveaza proiectele Ón formate de fisiere adecvate prelucrarilor si formatului final cerut
- listeaza / ploteaza lucrarea cu respectarea cerintelor de realizare
- realizeaza proiecte complexe si integreaza elemente din fisiere externe create cu aplicatii CAD sau cu alte aplicatii soft
- coopereaza cu membrii echipei de lucru si cu persoanele din celelalte compartimente pentru realizarea la timp a proiectului si Ón conform cu cerintele de realizare
- coopereaza cu beneficiarii sau cu reprezentantii potentialilor clienti pentru gasirea solutiei care sa fie conforma cu cerintele si cu restrictiile de ordin material / financiar / timp ale acesteia, etc.
- instruieste utilizatorii / beneficiarii si ofera asistenta tehnica.

Pentru a desfasura activitatile presupuse de ocupatie, specialistul Ón domeniul proiectarii asistate de calculator comunica eficient cu alti specialisti Ón domeniul proiectarii asistate de calculator, cu inginerul de sistem si administratorul de retea; are o permanenta preocupare pentru perfectionarea propriilor performante.


Pentru detalii, consultati standardul ocupational *(fisier in format .pdf).

* Pentru vizualizare aveti nevoie de Acrobat Reader
Home | Certificari | Cursuri | IDD | Inscriere | Parteneri | Noutati | Contact
© 2007 - Centrul de Pregatire in Informatica-Bucuresti, Contact: sca@cpi.ro / Site web: Claudiu Gura