Noutati. Proiecte FSE -FONDUL SOCIAL EUROPEAN-

 • Proiect ID 4103
 • “Dezvoltarea resurselor umane in educatie pentru administrarea retelelor de calculatoare din scolile romanesti prin dezvoltarea si sustinerea de programe care sa sprijine noi profesii in educatie, in contextul procesului de reconversie a profesorilor si atingerea masei critice de stabilizare a acestora in scoli, precum si orientarea lor catre domenii cerute de piata muncii”
  Lansare Proiect [...]      Derulare Proiect [...]

 • Proiect ID 30462
 • „Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si sustinerea de programe pentru formarea si perfectionarea formatorilor furnizorilor publici si privati de formare profesionala continua, in scopul cresterii calitatii si alinierii la cerintele legislatiei in acest domeniu (FPC-FORMATOR)”
  Lansare Proiect [...]      Derulare Proiect [...]     Achizitii partener [...]

 • Proiect ID 12764
 • “Dezvoltarea capacitatii institutionale a unui centru reprezentativ de evaluare din domeniul TIC privind validarea achizitiilor de invatare anterioara dobandite in contexte non-formale si informale de invatare, inclusiv dezvoltarea competentelor personalului acestuia”
  Lansare Proiect [...]      Derulare Proiect [...]

 • Proiect ID 40539
 • „Consolidarea capacitatii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activa in asigurarea calitatii in formarea profesionala continua atât in domeniul reprezentat, cat si transectorial, inclusiv prin utilizarea solutiilor TIC pentru managementul si administrarea propriilor activitati si grupuri de lucru dar si pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesati”
  Lansare Proiect [...]      Derulare Proiect [...]

 • Proiect ID 54912
 • „ANTREPENOR RURAL EUROPEAN - Dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale prin formarea competentelor cheie de antreprenoriat, utilizare TIC si comunicare in limba engleza”
  Lansare Proiect [...]      Derulare Proiect [...]

 • Proiect ID 40339
 • "Formare profesionala pentru cresterea adaptabilitatii personalului unui spital la noile tehnologii( inclusiv cele informatice si de comunicatii) si la noi modele organizationale necesare in managementul descentralizat din sistemul de sanatate"
  Lansare Proiect [...]      Derulare Proiect [...]

 • Proiect ID 79434
 • "Formare profesionala continua a angajatilor prin calificare/recalificare de nivel tehnic ridicat in contextul societatii bazata pe cunoastere"
  Lansare Proiect [...]      Derulare Proiect [...]

 • Proiect ID 36525
 • "De la debut la succes– program national de mentorat de insertie profesionala a cadrelor didactice"
  Lansare Proiect [...]      Derulare Proiect [...]

Home | Certificari | Cursuri | IDD | Inscriere | Parteneri | Noutati | Contact
© 2009-2011 - Centrul de Pregatire in Informatica-Bucuresti, Contact: sca@cpi.ro / Site web: Claudiu Gura